Zhongchanghe Bridge

From HighestBridges.com
Jump to navigationJump to search

Zhongchanghe Bridge
中场河特大桥
Niuchangzhen, Yunnan, China
(427) feet high / (130) meters high
591 foot span / 180 meter span
2020

Zhongchanghe draw.jpg


Zhongchanghe Bridge is the largest structure on the Zhaolu Expressway that connects Zhaotong, Yunnan with Luzhou, Sichuan.

Zhongchanghe Bridge has a central span configuration of 100+180+100 meters on piers 63 meters tall.


ZhongchangheView.jpg


Zhongchanghe 1.jpg


Zhongchanghe 3.jpg


Zhongchanghe 5.jpg


Zhongchanghe 2.jpg


Zhongchanghe 6.jpg


Zhongchanghe pier.jpg


Zhongchanghe basement.jpg


ZhongchangheSatellite.jpg

Xiaohanzhuang Bridge satellite image.


ZhongchangheLocationMap.jpg

Xiaohanzhuang Bridge location map.


ZhongchangheLocationMapWide.jpg